Tag: Kala Vatanya Cha Sambara

Kala Vatana Usal

Kala Vatana Usal

Kala Vatana Usal means Black Peas Curry. It is a special and delicious dish prepared in Konkan Region of Maharashtra. Also known as Kala Vatanya Cha Sambara. You’ll…